บุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

ใครหลายๆ คนคงรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะเรียกได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้คนที่สูบบุหรี่ก็มีการหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่ธรรมดา อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่อันตรายและยังช่วยทำให้ลดการสูบบุหรี่ได้อีกด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นบุหรี่ไฟฟ้าก็มีอันตรายมากเช่นกัน

บุหรี่ไฟฟ้า นั้นสามารถทำให้ผู้สูบสามารถเสพติดได้เช่นเดียวกับบุหรี่ธรรมดา อีกทั้งบุหรี่ไฟฟ้ายังมีปริมาณนิโคตินเข้มข้นกว่าปริมาณบุหรี่ธรรมดา kardinalstickvip อีกทั้งนิโคตินยังสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายผู้สูบได้เช่นกัน ซึ่งนอกจากนิโคตินจะทำให้เสพติดแล้ว นิโคตินยังส่งผลต่อสมองและระบบประสาท อีกทั้งยังทำให้หัวใจเต้นเร็วเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือหัวใจวายได้

อีกทั้งสารที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่ออยู่ในรูปแบบเป็นควันไอก็ส่งผลเสียต่อร่างกายผู้สูบเช่นกัน อีกทั้งควันไอที่ออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้าถึงจะมีกลิ่นหอมและไม่ผ่านการเผาไหม้แบบบุหรี่ปกติ ก็สามารถส่งผลเสียกับผู้ที่กลิ่นเช่นกัน